Szolgáltatások

A pszichológiai szakszolgáltatás terjesztése a Szily TISZK tagiskolában

 

Diákoknak

 • Egyéni konzultáció: életvezetési, pályaválasztási, karrier tanácsadás. Ha van valamilyen problémája, amiről szívesen beszélne, azt szeretné, hogy valaki meghallgassa, bátran keressen fel. Főbb témák, amelyekkel foglalkozhatunk: tanulás, iskola, otthon, család, párkapcsolat, drog, agresszió, konfliktusok, szexualitás, értékek, életcélok. A beszélgetések négyszemközt folynak, és titokban maradnak az ott elhangzottak!
 • Csoportos keretben: csoportépítő, önismereti, készség- és személyiségfejlesztő tréningek osztályfőnöki felkérésre.

 

Szülők részére

 • Családi konzultáció. Bármilyen, az egész családot, vagy a család egy részét érintő problémával vagy nehézséggel kapcsolatban (kapcsolati problémákkal, generációs különbségek okozta zökkenőkkel, szülői és testvéri viszonyokban és szerepekben megjelenő nehézségekkel) felkereshetnek. A konzultációk privát közegben és teljes titoktartással folynak egyéni egyeztetés alapján.
 • Szülői értekezlet keretében, lélektani kompetenciaterületet érintő témájú összejövetelen részvétel megfigyelői, hozzászólói, referálói vagy moderátori szerepben. Ismeretterjesztő prezentációk tartása.

 

Pedagógusoknak

 • Egyéni tanácsadás. Bizalmas keretek között beszélhetünk a diákokkal, kollégákkal kapcsolatos, vagy magán jellegű problémákról. Osztályfőnökökkel közösen dolgozunk ki kezelési és fejlesztési tervet a problémás diákokkal kapcsolatban.
 • Az osztályfőnökök kérésére az osztálynak csoportépítő, önismereti, készség- és személyiségfejlesztő tréning, bontott csoportos keretekben. Pályaválasztási tanácsadás az osztály tanulói részére.
 • Nevelőtestületi értekezlet keretében, lélektani kompetenciaterületet érintő témájú összejövetelen részvétel megfigyelői, hozzászólói, referálói vagy moderátori szerepben. Ismeretterjesztő prezentációk tartása.

 

 

A fejlesztőpedagógiai szakszolgáltatás terjesztése a Szily TISZK tagiskolában

 

Diákoknak

 • Egyéni fejlesztő foglalkozások: bárkit szívesen várok, akit érintenek az alábbi témák, vagy csak szeretne jobban haladni az iskolában, mert fontos neki a tanulás, az előrehaladás.
 1. Felzárkóztatás, készségfejlesztés és tanulási korrekció,
 2. Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia és prevenciós foglalkozások és diszkalkulia szűrése,
 3. A beszédkészség, kifejezőkészség és kommunikáció fejlesztése, az ismeretkör bővítése, a figyelem és fogalmi gondolkodás fejlesztése,
 4. Tantárgyi korrekció, tanulási technikák fejlesztése, tanulási motiváció fokozása,
 5. A tehetséges tanulók kiemelése és segítése.
 • Csoportos fejlesztő foglalkozások.
 • Pedagógiai tantárgyi szintfelmérés és értelmi vizsgálatok.

 

Szülők részére

 • Egyéni konzultáció, tájékoztatás a foglalkozásokon résztvevő fiatal fejlődéséről, tanácsadás az otthoni foglalkozással kapcsolatban.
 • A szülők kérésére a fiatal pedagógiai tantárgyi szintfelmérése és értelmi vizsgálatok elvégzése.

 

Pedagógusoknak

 • Az oktatási intézmény felkérésére pedagógiai tantárgyi szintfelmérés és értelmi vizsgálatok.
 • Egyéni esetegyeztetés, a problémás diákok kezelési tervének megbeszélése, közös stratégia kialakítása.

 

The following two tabs change content below.

Szilly

Latest posts by Szilly (see all)