Rólunk

A Szily – TISZK a szakképzés-fejlesztés és a munkaerőpiac igényeinek hatékony összekapcsolását tűzte ki maga elé megalakulásakor.

A TISZK humánerő-forrás fejlesztéséhez és technikai infrastruktúrájának fejlesztéséhez EU-s pályázatokon nyertes projekteket valósít meg, egyrészt a TÁMOP 2.2.3. TISZK-rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó szervezet-fejlesztést, másrészt a KMOP 4.1.1.-es számon kiírt eszköz-fejlesztést és a súlyponti iskolában tanműhely-korszerűsítést hajt végre. A projektek összköltségvetése meghaladja az 1.2 milliárd forintot. A SZILY-TISZK TÁMOP – projektmenedzsmentje az elnyert 220.000.000Ft optimális felhasználásával a fővárosi szakképzési koncepcióval összhangban a rugalmas, munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodni képes munkavállalók képzését célozza meg.

Az elsődleges célcsoportja a projektnek természetesen a szakmát tanuló és tanulni vágyó gyakran hátrányos helyzetű diákok, akik sok esetben olyan önismereti zavarokkal küzdő, perspektíva nélküli és motiválatlan közegben nőnek fel, amely mindenképpen korrekcióra szorul. Ezt a környezeti hátrányt olyan fejlesztő pedagógus és pszichológus szakember segítségével dolgozzák fel a tanulók, akik esetenkénti vagy folyamatos tanácsadással követik a TISZK partneriskoláiba járó tanulók iskolai előmenetelét, valamint részt vesznek a prevenciós táborozások szervezésében és lebonyolításában. Szintén lényeges eleme a projektnek egy olyan egyszeri kifizetéseken alapuló ösztöndíj-rendszer beindítása, amely nagy lökést adhat a tanulók motivációs bázisának fejlesztéséhez. A jól tanuló, a közösségben kiemelkedő munkát végző tanulók részesülhetnek a félévenkénti juttatásban. A szakmai presztízs, a szakoktatás korszerű, ipari igényekhez való rugalmas alakítása és az iskoláskorú generáció szakmai képzéshez való sajátságos hozzáállása megköveteli az oktatói szakembergárda folyamatos továbbképzését és a kommunikációs, konfliktus-kezelő tréningeken való részvételt, amelyek a pedagógusokat felkészítik a XXI. századi iskolai problémák megfelelő mederbe terelésére. A tevékenységek mindent egybevetve azt célozzák, hogy a hét partner-intézmény tanulói sikeresen boldoguljanak a dinamikusan változó gazdasági világban és az intézményekben olyan felkészült oktatók és közösségi funkciókat ellátó szakemberek segítsék a szakmát tanuló diákot, akik hatékonyan hozzásegíthetik a modern világ folytonosan változó kihívásainak sikeres megéléséhez. A projektmenedzsment minden tagja elkötelezett a fenti célok megvalósítása irányában.

 

 

The following two tabs change content below.

Szilly

Latest posts by Szilly (see all)